top of page
Carol1.jpg

Carolina Manero

(Salt) és graduada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre. Als 12 anys inicia la seva formació teatral a l'escola El Galliner (Girona) i a partir dels 18 combina els estudis universitaris de Traducció i Interpretació amb formació en escoles d'Art Dramàtic de Barcelona, ​​com per exemple El Col·legi del Teatre o El Timbal. La seva formació professional culmina amb l'accés  a l'Institut del Teatre i en aquest moment s'està especialitzant en la tècnica Grotowski dins del marc del Ars Performance Lab i  del  Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Actualment cursa també formacions en Gestalt per a teatre a Anna Carner Centre d'Estudis.

bottom of page